Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 06/12/2023

ĐB 291649
Nhất 09223
Nhì 34263
Ba 34889 10520
64296 82467 29853 31368
33181 02508 10885
Năm 4316
Sáu 6911 8521 4071
Bảy 694
Tám 02
Đầu
0 08, 02
1 16, 11
2 23, 20, 21
3
4 49
5 53
6 63, 67, 68
7 71
8 89, 81, 85
9 96, 94
Đuôi
0 20
1 81, 11, 21, 71
2 02
3 23, 63, 53
4 94
5 85
6 96, 16
7 67
8 68, 08
9 49, 89

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 29/11/2023

ĐB 643993
Nhất 67983
Nhì 84650
Ba 27069 81394
42431 31699 21582 37687
66001 02192 44004
Năm 6813
Sáu 1563 9698 6043
Bảy 413
Tám 68
Đầu
0 01, 04
1 13, 13
2
3 31
4 43
5 50
6 69, 63, 68
7
8 83, 82, 87
9 93, 94, 99, 92, 98
Đuôi
0 50
1 31, 01
2 82, 92
3 93, 83, 13, 63, 43, 13
4 94, 04
5
6
7 87
8 98, 68
9 69, 99

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 22/11/2023

ĐB 187240
Nhất 07799
Nhì 84283
Ba 61144 60909
46334 93736 73591 26263
43640 37014 77876
Năm 9256
Sáu 5548 0541 8354
Bảy 054
Tám 20
Đầu
0 09
1 14
2 20
3 34, 36
4 40, 44, 40, 48, 41
5 56, 54, 54
6 63
7 76
8 83
9 99, 91
Đuôi
0 40, 40, 20
1 91, 41
2
3 83, 63
4 44, 34, 14, 54, 54
5
6 36, 76, 56
7
8 48
9 99, 09

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 15/11/2023

ĐB 438348
Nhất 42174
Nhì 33458
Ba 94260 32982
80200 43902 71855 66893
32248 64843 21686
Năm 4575
Sáu 1977 5627 0912
Bảy 911
Tám 19
Đầu
0 00, 02
1 12, 11, 19
2 27
3
4 48, 48, 43
5 58, 55
6 60
7 74, 75, 77
8 82, 86
9 93
Đuôi
0 60, 00
1 11
2 82, 02, 12
3 93, 43
4 74
5 55, 75
6 86
7 77, 27
8 48, 58, 48
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 08/11/2023

ĐB 005801
Nhất 14001
Nhì 14410
Ba 99537 90711
72871 93683 84449 69165
27082 53716 38297
Năm 8656
Sáu 0681 1666 2510
Bảy 460
Tám 54
Đầu
0 01, 01
1 10, 11, 16, 10
2
3 37
4 49
5 56, 54
6 65, 66, 60
7 71
8 83, 82, 81
9 97
Đuôi
0 10, 10, 60
1 01, 01, 11, 71, 81
2 82
3 83
4 54
5 65
6 16, 56, 66
7 37, 97
8
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 01/11/2023

ĐB 182719
Nhất 07006
Nhì 09029
Ba 22324 05042
90504 16907 70428 44044
88410 17076 83617
Năm 9545
Sáu 8190 7577 2157
Bảy 957
Tám 70
Đầu
0 06, 04, 07
1 19, 10, 17
2 29, 24, 28
3
4 42, 44, 45
5 57, 57
6
7 76, 77, 70
8
9 90
Đuôi
0 10, 90, 70
1
2 42
3
4 24, 04, 44
5 45
6 06, 76
7 07, 17, 77, 57, 57
8 28
9 19, 29

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 25/10/2023

ĐB 111270
Nhất 13000
Nhì 13248
Ba 26402 38805
65304 87975 14167 56922
80933 22585 61123
Năm 5677
Sáu 2377 9542 4213
Bảy 016
Tám 63
Đầu
0 00, 02, 05, 04
1 13, 16
2 22, 23
3 33
4 48, 42
5
6 67, 63
7 70, 75, 77, 77
8 85
9
Đuôi
0 70, 00
1
2 02, 22, 42
3 33, 23, 13, 63
4 04
5 05, 75, 85
6 16
7 67, 77, 77
8 48
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 18/10/2023

ĐB 386946
Nhất 17120
Nhì 69803
Ba 32618 18105
41836 69234 50421 78686
43987 09679 23412
Năm 6538
Sáu 6256 6670 7056
Bảy 401
Tám 10
Đầu
0 03, 05, 01
1 18, 12, 10
2 20, 21
3 36, 34, 38
4 46
5 56, 56
6
7 79, 70
8 86, 87
9
Đuôi
0 20, 70, 10
1 21, 01
2 12
3 03
4 34
5 05
6 46, 36, 86, 56, 56
7 87
8 18, 38
9 79

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 11/10/2023

ĐB 027714
Nhất 85254
Nhì 78117
Ba 38789 25250
80102 37972 29942 80376
01112 37323 35415
Năm 8844
Sáu 2979 1214 3335
Bảy 944
Tám 04
Đầu
0 02, 04
1 14, 17, 12, 15, 14
2 23
3 35
4 42, 44, 44
5 54, 50
6
7 72, 76, 79
8 89
9
Đuôi
0 50
1
2 02, 72, 42, 12
3 23
4 14, 54, 44, 14, 44, 04
5 15, 35
6 76
7 17
8
9 89, 79

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 04/10/2023

ĐB 430681
Nhất 93073
Nhì 68265
Ba 55079 46823
48403 97902 65478 27856
48216 99762 88792
Năm 7243
Sáu 4887 9632 0129
Bảy 713
Tám 33
Đầu
0 03, 02
1 16, 13
2 23, 29
3 32, 33
4 43
5 56
6 65, 62
7 73, 79, 78
8 81, 87
9 92
Đuôi
0
1 81
2 02, 62, 92, 32
3 73, 23, 03, 43, 13, 33
4
5 65
6 56, 16
7 87
8 78
9 79, 29

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 27/09/2023

ĐB 535337
Nhất 32727
Nhì 45954
Ba 60396 78168
88354 00554 15125 57506
72643 94654 92957
Năm 0110
Sáu 4406 0438 8271
Bảy 349
Tám 51
Đầu
0 06, 06
1 10
2 27, 25
3 37, 38
4 43, 49
5 54, 54, 54, 54, 57, 51
6 68
7 71
8
9 96
Đuôi
0 10
1 71, 51
2
3 43
4 54, 54, 54, 54
5 25
6 96, 06, 06
7 37, 27, 57
8 68, 38
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 20/09/2023

ĐB 074787
Nhất 34841
Nhì 38994
Ba 82728 55184
50133 69578 46446 79053
69664 28802 05964
Năm 6633
Sáu 3687 4185 1837
Bảy 677
Tám 87
Đầu
0 02
1
2 28
3 33, 33, 37
4 41, 46
5 53
6 64, 64
7 78, 77
8 87, 84, 87, 85, 87
9 94
Đuôi
0
1 41
2 02
3 33, 53, 33
4 94, 84, 64, 64
5 85
6 46
7 87, 87, 37, 77, 87
8 28, 78
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 13/09/2023

ĐB 329332
Nhất 65056
Nhì 71009
Ba 74431 53884
23987 90995 66604 17941
99146 78521 22217
Năm 5037
Sáu 7124 6359 5855
Bảy 634
Tám 73
Đầu
0 09, 04
1 17
2 21, 24
3 32, 31, 37, 34
4 41, 46
5 56, 59, 55
6
7 73
8 84, 87
9 95
Đuôi
0
1 31, 41, 21
2 32
3 73
4 84, 04, 24, 34
5 95, 55
6 56, 46
7 87, 17, 37
8
9 09, 59

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 06/09/2023

ĐB 994136
Nhất 39718
Nhì 85868
Ba 36572 29394
00186 58479 95088 51516
60029 65650 00212
Năm 2371
Sáu 5361 5656 0507
Bảy 237
Tám 79
Đầu
0 07
1 18, 16, 12
2 29
3 36, 37
4
5 50, 56
6 68, 61
7 72, 79, 71, 79
8 86, 88
9 94
Đuôi
0 50
1 71, 61
2 72, 12
3
4 94
5
6 36, 86, 16, 56
7 07, 37
8 18, 68, 88
9 79, 29, 79

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 30/08/2023

ĐB 812788
Nhất 18910
Nhì 96831
Ba 75761 66830
17799 75914 12163 94355
47245 92104 71638
Năm 7138
Sáu 5216 7358 5047
Bảy 310
Tám 69
Đầu
0 04
1 10, 14, 16, 10
2
3 31, 30, 38, 38
4 45, 47
5 55, 58
6 61, 63, 69
7
8 88
9 99
Đuôi
0 10, 30, 10
1 31, 61
2
3 63
4 14, 04
5 55, 45
6 16
7 47
8 88, 38, 38, 58
9 99, 69

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 23/08/2023

ĐB 231303
Nhất 11983
Nhì 00067
Ba 71361 70788
34746 42846 40777 50743
90673 71917 68486
Năm 2581
Sáu 3173 6756 2548
Bảy 930
Tám 16
Đầu
0 03
1 17, 16
2
3 30
4 46, 46, 43, 48
5 56
6 67, 61
7 77, 73, 73
8 83, 88, 86, 81
9
Đuôi
0 30
1 61, 81
2
3 03, 83, 43, 73, 73
4
5
6 46, 46, 86, 56, 16
7 67, 77, 17
8 88, 48
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 16/08/2023

ĐB 485583
Nhất 78632
Nhì 27941
Ba 79939 58454
09915 48014 82650 88000
72707 23624 21922
Năm 0815
Sáu 1887 7002 0838
Bảy 190
Tám 65
Đầu
0 00, 07, 02
1 15, 14, 15
2 24, 22
3 32, 39, 38
4 41
5 54, 50
6 65
7
8 83, 87
9 90
Đuôi
0 50, 00, 90
1 41
2 32, 22, 02
3 83
4 54, 14, 24
5 15, 15, 65
6
7 07, 87
8 38
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 09/08/2023

ĐB 252944
Nhất 19025
Nhì 14571
Ba 45467 10015
70738 79970 32040 16706
14631 57132 51186
Năm 5667
Sáu 8310 4441 0518
Bảy 077
Tám 40
Đầu
0 06
1 15, 10, 18
2 25
3 38, 31, 32
4 44, 40, 41, 40
5
6 67, 67
7 71, 70, 77
8 86
9
Đuôi
0 70, 40, 10, 40
1 71, 31, 41
2 32
3
4 44
5 25, 15
6 06, 86
7 67, 67, 77
8 38, 18
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 02/08/2023

ĐB 051061
Nhất 92762
Nhì 93273
Ba 42990 65270
56281 04368 03569 05215
14965 40333 31926
Năm 9422
Sáu 5646 1982 8921
Bảy 127
Tám 18
Đầu
0
1 15, 18
2 26, 22, 21, 27
3 33
4 46
5
6 61, 62, 68, 69, 65
7 73, 70
8 81, 82
9 90
Đuôi
0 90, 70
1 61, 81, 21
2 62, 22, 82
3 73, 33
4
5 15, 65
6 26, 46
7 27
8 68, 18
9 69

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 26/07/2023

ĐB 238774
Nhất 84627
Nhì 76044
Ba 90774 69095
74673 77639 57429 38540
91385 02810 94933
Năm 6451
Sáu 4759 9555 7811
Bảy 020
Tám 96
Đầu
0
1 10, 11
2 27, 29, 20
3 39, 33
4 44, 40
5 51, 59, 55
6
7 74, 74, 73
8 85
9 95, 96
Đuôi
0 40, 10, 20
1 51, 11
2
3 73, 33
4 74, 44, 74
5 95, 85, 55
6 96
7 27
8
9 39, 29, 59

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 19/07/2023

ĐB 544832
Nhất 42569
Nhì 69753
Ba 41847 28362
39429 37693 63519 85685
05053 59299 14501
Năm 4147
Sáu 0183 3331 4500
Bảy 970
Tám 64
Đầu
0 01, 00
1 19
2 29
3 32, 31
4 47, 47
5 53, 53
6 69, 62, 64
7 70
8 85, 83
9 93, 99
Đuôi
0 00, 70
1 01, 31
2 32, 62
3 53, 93, 53, 83
4 64
5 85
6
7 47, 47
8
9 69, 29, 19, 99

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 12/07/2023

ĐB 668175
Nhất 95455
Nhì 32655
Ba 69697 88842
40383 35570 02639 35983
02466 76686 19460
Năm 1180
Sáu 4432 8469 2498
Bảy 118
Tám 69
Đầu
0
1 18
2
3 39, 32
4 42
5 55, 55
6 66, 60, 69, 69
7 75, 70
8 83, 83, 86, 80
9 97, 98
Đuôi
0 70, 60, 80
1
2 42, 32
3 83, 83
4
5 75, 55, 55
6 66, 86
7 97
8 98, 18
9 39, 69, 69

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 05/07/2023

ĐB 359861
Nhất 28040
Nhì 83898
Ba 56317 81116
51503 50607 70712 95713
87684 97468 76631
Năm 0800
Sáu 8602 7382 6241
Bảy 581
Tám 49
Đầu
0 03, 07, 00, 02
1 17, 16, 12, 13
2
3 31
4 40, 41, 49
5
6 61, 68
7
8 84, 82, 81
9 98
Đuôi
0 40, 00
1 61, 31, 41, 81
2 12, 02, 82
3 03, 13
4 84
5
6 16
7 17, 07
8 98, 68
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 28/06/2023

ĐB 420065
Nhất 04082
Nhì 52385
Ba 55568 03035
28862 65459 65392 40374
71854 26967 66728
Năm 3349
Sáu 7105 9446 3204
Bảy 956
Tám 23
Đầu
0 05, 04
1
2 28, 23
3 35
4 49, 46
5 59, 54, 56
6 65, 68, 62, 67
7 74
8 82, 85
9 92
Đuôi
0
1
2 82, 62, 92
3 23
4 74, 54, 04
5 65, 85, 35, 05
6 46, 56
7 67
8 68, 28
9 59, 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 21/06/2023

ĐB 087005
Nhất 29317
Nhì 94208
Ba 84533 43748
84705 52119 18464 88492
00329 37714 47430
Năm 6215
Sáu 4798 2471 0487
Bảy 834
Tám 88
Đầu
0 05, 08, 05
1 17, 19, 14, 15
2 29
3 33, 30, 34
4 48
5
6 64
7 71
8 87, 88
9 92, 98
Đuôi
0 30
1 71
2 92
3 33
4 64, 14, 34
5 05, 05, 15
6
7 17, 87
8 08, 48, 98, 88
9 19, 29

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 14/06/2023

ĐB 067586
Nhất 92342
Nhì 59294
Ba 38683 53841
19488 76063 09276 20397
04704 05779 96666
Năm 7736
Sáu 6022 1457 4059
Bảy 740
Tám 20
Đầu
0 04
1
2 22, 20
3 36
4 42, 41, 40
5 57, 59
6 63, 66
7 76, 79
8 86, 83, 88
9 94, 97
Đuôi
0 40, 20
1 41
2 42, 22
3 83, 63
4 94, 04
5
6 86, 76, 66, 36
7 97, 57
8 88
9 79, 59

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 07/06/2023

ĐB 977881
Nhất 93658
Nhì 45983
Ba 74261 35961
03043 42564 40345 98814
95558 63416 30926
Năm 8215
Sáu 4285 8531 7230
Bảy 492
Tám 50
Đầu
0
1 14, 16, 15
2 26
3 31, 30
4 43, 45
5 58, 58, 50
6 61, 61, 64
7
8 81, 83, 85
9 92
Đuôi
0 30, 50
1 81, 61, 61, 31
2 92
3 83, 43
4 64, 14
5 45, 15, 85
6 16, 26
7
8 58, 58
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 31/05/2023

ĐB 776856
Nhất 91859
Nhì 56564
Ba 47617 61289
60520 98371 30494 23903
37145 61470 85227
Năm 4805
Sáu 2249 8239 5416
Bảy 516
Tám 82
Đầu
0 03, 05
1 17, 16, 16
2 20, 27
3 39
4 45, 49
5 56, 59
6 64
7 71, 70
8 89, 82
9 94
Đuôi
0 20, 70
1 71
2 82
3 03
4 64, 94
5 45, 05
6 56, 16, 16
7 17, 27
8
9 59, 89, 49, 39

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 24/05/2023

ĐB 459317
Nhất 85772
Nhì 57987
Ba 78068 88699
61317 03332 87298 25762
81982 01911 14487
Năm 9112
Sáu 5043 1175 6419
Bảy 084
Tám 52
Đầu
0
1 17, 17, 11, 12, 19
2
3 32
4 43
5 52
6 68, 62
7 72, 75
8 87, 82, 87, 84
9 99, 98
Đuôi
0
1 11
2 72, 32, 62, 82, 12, 52
3 43
4 84
5 75
6
7 17, 87, 17, 87
8 68, 98
9 99, 19

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 17/05/2023

ĐB 782638
Nhất 08812
Nhì 34278
Ba 88214 47994
66151 85862 36747 56566
35652 74265 56857
Năm 7941
Sáu 7075 7565 7456
Bảy 615
Tám 34
Đầu
0
1 12, 14, 15
2
3 38, 34
4 47, 41
5 51, 52, 57, 56
6 62, 66, 65, 65
7 78, 75
8
9 94
Đuôi
0
1 51, 41
2 12, 62, 52
3
4 14, 94, 34
5 65, 75, 65, 15
6 66, 56
7 47, 57
8 38, 78
9

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Nai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải.

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Nai 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như:

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược.

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày?

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây:

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới.
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể.

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn.

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần.
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số.

Xem Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDN 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé:

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDN 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây:

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất.
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài.

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.