Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 22/05/2024

ĐB 449809
Nhất 83031
Nhì 50849
Ba 62083 62916
34223 09028 36396 06217
58174 64798 38390
Năm 8708
Sáu 8747 7914 8262
Bảy 485
Tám 87
Đầu
0 09, 08
1 16, 17, 14
2 23, 28
3 31
4 49, 47
5
6 62
7 74
8 83, 85, 87
9 96, 98, 90
Đuôi
0 90
1 31
2 62
3 83, 23
4 74, 14
5 85
6 16, 96
7 17, 47, 87
8 28, 98, 08
9 09, 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 15/05/2024

ĐB 098850
Nhất 97565
Nhì 15700
Ba 35197 41093
65762 85019 00929 55053
94966 44430 49395
Năm 9637
Sáu 2614 3598 7416
Bảy 118
Tám 78
Đầu
0 00
1 19, 14, 16, 18
2 29
3 30, 37
4
5 50, 53
6 65, 62, 66
7 78
8
9 97, 93, 95, 98
Đuôi
0 50, 00, 30
1
2 62
3 93, 53
4 14
5 65, 95
6 66, 16
7 97, 37
8 98, 18, 78
9 19, 29

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 08/05/2024

ĐB 930917
Nhất 09893
Nhì 31168
Ba 03177 96697
60588 37832 98213 80491
59501 07794 08164
Năm 0763
Sáu 8332 7567 2228
Bảy 766
Tám 98
Đầu
0 01
1 17, 13
2 28
3 32, 32
4
5
6 68, 64, 63, 67, 66
7 77
8 88
9 93, 97, 91, 94, 98
Đuôi
0
1 91, 01
2 32, 32
3 93, 13, 63
4 94, 64
5
6 66
7 17, 77, 97, 67
8 68, 88, 28, 98
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 01/05/2024

ĐB 117281
Nhất 59000
Nhì 06375
Ba 07732 00551
86526 65789 04566 91486
89193 89850 32755
Năm 5403
Sáu 1810 6897 1694
Bảy 655
Tám 82
Đầu
0 00, 03
1 10
2 26
3 32
4
5 51, 50, 55, 55
6 66
7 75
8 81, 89, 86, 82
9 93, 97, 94
Đuôi
0 00, 50, 10
1 81, 51
2 32, 82
3 93, 03
4 94
5 75, 55, 55
6 26, 66, 86
7 97
8
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 24/04/2024

ĐB 159380
Nhất 37499
Nhì 72208
Ba 42657 45390
55554 59629 03395 69068
51832 82346 64160
Năm 0493
Sáu 3710 8154 0910
Bảy 710
Tám 11
Đầu
0 08
1 10, 10, 10, 11
2 29
3 32
4 46
5 57, 54, 54
6 68, 60
7
8 80
9 99, 90, 95, 93
Đuôi
0 80, 90, 60, 10, 10, 10
1 11
2 32
3 93
4 54, 54
5 95
6 46
7 57
8 08, 68
9 99, 29

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 17/04/2024

ĐB 461037
Nhất 99898
Nhì 19518
Ba 67229 66894
76918 51601 26010 38853
30389 04881 85544
Năm 8031
Sáu 3505 9927 1632
Bảy 740
Tám 02
Đầu
0 01, 05, 02
1 18, 18, 10
2 29, 27
3 37, 31, 32
4 44, 40
5 53
6
7
8 89, 81
9 98, 94
Đuôi
0 10, 40
1 01, 81, 31
2 32, 02
3 53
4 94, 44
5 05
6
7 37, 27
8 98, 18, 18
9 29, 89

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 10/04/2024

ĐB 893144
Nhất 67926
Nhì 30674
Ba 18129 09560
88031 44882 98841 86298
84584 30857 90723
Năm 4249
Sáu 6211 6412 1046
Bảy 643
Tám 17
Đầu
0
1 11, 12, 17
2 26, 29, 23
3 31
4 44, 41, 49, 46, 43
5 57
6 60
7 74
8 82, 84
9 98
Đuôi
0 60
1 31, 41, 11
2 82, 12
3 23, 43
4 44, 74, 84
5
6 26, 46
7 57, 17
8 98
9 29, 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 03/04/2024

ĐB 900047
Nhất 11122
Nhì 86673
Ba 17036 92876
84218 28434 12461 99520
50326 41555 18003
Năm 2284
Sáu 8157 4353 0007
Bảy 659
Tám 35
Đầu
0 03, 07
1 18
2 22, 20, 26
3 36, 34, 35
4 47
5 55, 57, 53, 59
6 61
7 73, 76
8 84
9
Đuôi
0 20
1 61
2 22
3 73, 03, 53
4 34, 84
5 55, 35
6 36, 76, 26
7 47, 57, 07
8 18
9 59

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 27/03/2024

ĐB 641923
Nhất 99781
Nhì 25628
Ba 46352 72199
05905 87409 77452 05699
36419 38257 20583
Năm 3423
Sáu 8030 9240 5594
Bảy 217
Tám 60
Đầu
0 05, 09
1 19, 17
2 23, 28, 23
3 30
4 40
5 52, 52, 57
6 60
7
8 81, 83
9 99, 99, 94
Đuôi
0 30, 40, 60
1 81
2 52, 52
3 23, 83, 23
4 94
5 05
6
7 57, 17
8 28
9 99, 09, 99, 19

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 20/03/2024

ĐB 025092
Nhất 74199
Nhì 82454
Ba 96339 91111
94047 44269 35651 96558
48957 15607 17465
Năm 9928
Sáu 3438 5626 0319
Bảy 571
Tám 25
Đầu
0 07
1 11, 19
2 28, 26, 25
3 39, 38
4 47
5 54, 51, 58, 57
6 69, 65
7 71
8
9 92, 99
Đuôi
0
1 11, 51, 71
2 92
3
4 54
5 65, 25
6 26
7 47, 57, 07
8 58, 28, 38
9 99, 39, 69, 19

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 13/03/2024

ĐB 074844
Nhất 88333
Nhì 35937
Ba 13876 97886
72263 29752 49351 41208
14030 98778 13226
Năm 0947
Sáu 4412 2023 2037
Bảy 632
Tám 52
Đầu
0 08
1 12
2 26, 23
3 33, 37, 30, 37, 32
4 44, 47
5 52, 51, 52
6 63
7 76, 78
8 86
9
Đuôi
0 30
1 51
2 52, 12, 32, 52
3 33, 63, 23
4 44
5
6 76, 86, 26
7 37, 47, 37
8 08, 78
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 06/03/2024

ĐB 451103
Nhất 27894
Nhì 47424
Ba 45463 98763
86598 68703 56275 52070
53867 37917 37691
Năm 8074
Sáu 9176 9109 0714
Bảy 683
Tám 95
Đầu
0 03, 03, 09
1 17, 14
2 24
3
4
5
6 63, 63, 67
7 75, 70, 74, 76
8 83
9 94, 98, 91, 95
Đuôi
0 70
1 91
2
3 03, 63, 63, 03, 83
4 94, 24, 74, 14
5 75, 95
6 76
7 67, 17
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 28/02/2024

ĐB 468458
Nhất 90465
Nhì 83186
Ba 52124 13341
68768 13962 53198 32252
11159 34552 28968
Năm 0528
Sáu 6396 4915 6073
Bảy 009
Tám 65
Đầu
0 09
1 15
2 24, 28
3
4 41
5 58, 52, 59, 52
6 65, 68, 62, 68, 65
7 73
8 86
9 98, 96
Đuôi
0
1 41
2 62, 52, 52
3 73
4 24
5 65, 15, 65
6 86, 96
7
8 58, 68, 98, 68, 28
9 59, 09

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 21/02/2024

ĐB 854430
Nhất 89456
Nhì 14131
Ba 13638 46192
76954 40987 77749 48857
06223 47289 38298
Năm 2449
Sáu 8374 9291 3604
Bảy 478
Tám 68
Đầu
0 04
1
2 23
3 30, 31, 38
4 49, 49
5 56, 54, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 92, 98, 91
Đuôi
0 30
1 31, 91
2 92
3 23
4 54, 74, 04
5
6 56
7 87, 57
8 38, 98, 78, 68
9 49, 89, 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 14/02/2024

ĐB 496201
Nhất 39714
Nhì 16422
Ba 78874 67427
33449 54063 32743 52603
39827 55559 35288
Năm 1996
Sáu 1820 0974 1725
Bảy 465
Tám 00
Đầu
0 01, 03, 00
1 14
2 22, 27, 27, 20, 25
3
4 49, 43
5 59
6 63, 65
7 74, 74
8 88
9 96
Đuôi
0 20, 00
1 01
2 22
3 63, 43, 03
4 14, 74, 74
5 25, 65
6 96
7 27, 27
8 88
9 49, 59

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 07/02/2024

ĐB 318678
Nhất 48535
Nhì 35258
Ba 88179 65177
23691 44883 33670 70404
91023 92338 08273
Năm 9544
Sáu 2217 2767 2955
Bảy 859
Tám 46
Đầu
0 04
1 17
2 23
3 35, 38
4 44, 46
5 58, 55, 59
6 67
7 78, 79, 77, 70, 73
8 83
9 91
Đuôi
0 70
1 91
2
3 83, 23, 73
4 04, 44
5 35, 55
6 46
7 77, 17, 67
8 78, 58, 38
9 79, 59

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 31/01/2024

ĐB 922096
Nhất 04877
Nhì 57446
Ba 51845 47409
91260 17367 58513 95682
61806 51211 83433
Năm 4300
Sáu 6971 2556 5387
Bảy 018
Tám 55
Đầu
0 09, 06, 00
1 13, 11, 18
2
3 33
4 46, 45
5 56, 55
6 60, 67
7 77, 71
8 82, 87
9 96
Đuôi
0 60, 00
1 11, 71
2 82
3 13, 33
4
5 45, 55
6 96, 46, 06, 56
7 77, 67, 87
8 18
9 09

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 24/01/2024

ĐB 386539
Nhất 59217
Nhì 81933
Ba 77908 36285
51131 67189 03341 34872
11314 62960 00370
Năm 9515
Sáu 2268 1107 7190
Bảy 087
Tám 22
Đầu
0 08, 07
1 17, 14, 15
2 22
3 39, 33, 31
4 41
5
6 60, 68
7 72, 70
8 85, 89, 87
9 90
Đuôi
0 60, 70, 90
1 31, 41
2 72, 22
3 33
4 14
5 85, 15
6
7 17, 07, 87
8 08, 68
9 39, 89

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 17/01/2024

ĐB 960202
Nhất 86019
Nhì 28427
Ba 61046 35220
96082 67208 58278 34992
79416 91196 45569
Năm 9607
Sáu 3187 5183 9467
Bảy 187
Tám 20
Đầu
0 02, 08, 07
1 19, 16
2 27, 20, 20
3
4 46
5
6 69, 67
7 78
8 82, 87, 83, 87
9 92, 96
Đuôi
0 20, 20
1
2 02, 82, 92
3 83
4
5
6 46, 16, 96
7 27, 07, 87, 67, 87
8 08, 78
9 19, 69

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 10/01/2024

ĐB 556758
Nhất 93894
Nhì 46813
Ba 45669 12926
05841 54389 83857 02154
86812 92283 01366
Năm 2112
Sáu 2213 7204 3734
Bảy 254
Tám 79
Đầu
0 04
1 13, 12, 12, 13
2 26
3 34
4 41
5 58, 57, 54, 54
6 69, 66
7 79
8 89, 83
9 94
Đuôi
0
1 41
2 12, 12
3 13, 83, 13
4 94, 54, 04, 34, 54
5
6 26, 66
7 57
8 58
9 69, 89, 79

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 03/01/2024

ĐB 930474
Nhất 07613
Nhì 40810
Ba 45924 21208
11550 27998 07042 13339
26976 27818 75514
Năm 7112
Sáu 7435 4720 2183
Bảy 774
Tám 53
Đầu
0 08
1 13, 10, 18, 14, 12
2 24, 20
3 39, 35
4 42
5 50, 53
6
7 74, 76, 74
8 83
9 98
Đuôi
0 10, 50, 20
1
2 42, 12
3 13, 83, 53
4 74, 24, 14, 74
5 35
6 76
7
8 08, 98, 18
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 27/12/2023

ĐB 688995
Nhất 36070
Nhì 79056
Ba 90834 07430
36237 28229 59216 69760
55351 73816 49195
Năm 1157
Sáu 8493 0878 3420
Bảy 372
Tám 23
Đầu
0
1 16, 16
2 29, 20, 23
3 34, 30, 37
4
5 56, 51, 57
6 60
7 70, 78, 72
8
9 95, 95, 93
Đuôi
0 70, 30, 60, 20
1 51
2 72
3 93, 23
4 34
5 95, 95
6 56, 16, 16
7 37, 57
8 78
9 29

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 20/12/2023

ĐB 048181
Nhất 69550
Nhì 67921
Ba 43727 84452
52858 48371 06024 42188
05083 34964 88714
Năm 6086
Sáu 3439 5445 1682
Bảy 760
Tám 14
Đầu
0
1 14, 14
2 21, 27, 24
3 39
4 45
5 50, 52, 58
6 64, 60
7 71
8 81, 88, 83, 86, 82
9
Đuôi
0 50, 60
1 81, 21, 71
2 52, 82
3 83
4 24, 64, 14, 14
5 45
6 86
7 27
8 58, 88
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 13/12/2023

ĐB 899264
Nhất 79437
Nhì 08438
Ba 97877 33640
56061 51076 44553 71402
66404 14316 40333
Năm 8296
Sáu 4571 8786 8672
Bảy 057
Tám 37
Đầu
0 02, 04
1 16
2
3 37, 38, 33, 37
4 40
5 53, 57
6 64, 61
7 77, 76, 71, 72
8 86
9 96
Đuôi
0 40
1 61, 71
2 02, 72
3 53, 33
4 64, 04
5
6 76, 16, 96, 86
7 37, 77, 57, 37
8 38
9

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 06/12/2023

ĐB 291649
Nhất 09223
Nhì 34263
Ba 34889 10520
64296 82467 29853 31368
33181 02508 10885
Năm 4316
Sáu 6911 8521 4071
Bảy 694
Tám 02
Đầu
0 08, 02
1 16, 11
2 23, 20, 21
3
4 49
5 53
6 63, 67, 68
7 71
8 89, 81, 85
9 96, 94
Đuôi
0 20
1 81, 11, 21, 71
2 02
3 23, 63, 53
4 94
5 85
6 96, 16
7 67
8 68, 08
9 49, 89

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 29/11/2023

ĐB 643993
Nhất 67983
Nhì 84650
Ba 27069 81394
42431 31699 21582 37687
66001 02192 44004
Năm 6813
Sáu 1563 9698 6043
Bảy 413
Tám 68
Đầu
0 01, 04
1 13, 13
2
3 31
4 43
5 50
6 69, 63, 68
7
8 83, 82, 87
9 93, 94, 99, 92, 98
Đuôi
0 50
1 31, 01
2 82, 92
3 93, 83, 13, 63, 43, 13
4 94, 04
5
6
7 87
8 98, 68
9 69, 99

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 22/11/2023

ĐB 187240
Nhất 07799
Nhì 84283
Ba 61144 60909
46334 93736 73591 26263
43640 37014 77876
Năm 9256
Sáu 5548 0541 8354
Bảy 054
Tám 20
Đầu
0 09
1 14
2 20
3 34, 36
4 40, 44, 40, 48, 41
5 56, 54, 54
6 63
7 76
8 83
9 99, 91
Đuôi
0 40, 40, 20
1 91, 41
2
3 83, 63
4 44, 34, 14, 54, 54
5
6 36, 76, 56
7
8 48
9 99, 09

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 15/11/2023

ĐB 438348
Nhất 42174
Nhì 33458
Ba 94260 32982
80200 43902 71855 66893
32248 64843 21686
Năm 4575
Sáu 1977 5627 0912
Bảy 911
Tám 19
Đầu
0 00, 02
1 12, 11, 19
2 27
3
4 48, 48, 43
5 58, 55
6 60
7 74, 75, 77
8 82, 86
9 93
Đuôi
0 60, 00
1 11
2 82, 02, 12
3 93, 43
4 74
5 55, 75
6 86
7 77, 27
8 48, 58, 48
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 08/11/2023

ĐB 005801
Nhất 14001
Nhì 14410
Ba 99537 90711
72871 93683 84449 69165
27082 53716 38297
Năm 8656
Sáu 0681 1666 2510
Bảy 460
Tám 54
Đầu
0 01, 01
1 10, 11, 16, 10
2
3 37
4 49
5 56, 54
6 65, 66, 60
7 71
8 83, 82, 81
9 97
Đuôi
0 10, 10, 60
1 01, 01, 11, 71, 81
2 82
3 83
4 54
5 65
6 16, 56, 66
7 37, 97
8
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Nai - 01/11/2023

ĐB 182719
Nhất 07006
Nhì 09029
Ba 22324 05042
90504 16907 70428 44044
88410 17076 83617
Năm 9545
Sáu 8190 7577 2157
Bảy 957
Tám 70
Đầu
0 06, 04, 07
1 19, 10, 17
2 29, 24, 28
3
4 42, 44, 45
5 57, 57
6
7 76, 77, 70
8
9 90
Đuôi
0 10, 90, 70
1
2 42
3
4 24, 04, 44
5 45
6 06, 76
7 07, 17, 77, 57, 57
8 28
9 19, 29

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Nai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải.

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Nai 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như:

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược.

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày?

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây:

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới.
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể.

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn.

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ.
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần.
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số.

Xem Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDN 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé:

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.

Xổ số Đồng Nai 30 ngày – Kết quả XSDN 30 ngày gần đây nhất

 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDN 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây:

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất.
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài.

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.