Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 4 Lần 4.44%
32 4 Lần 4.44%
93 4 Lần 4.44%
66 3 Lần 3.33%
97 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Nai đến 22/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 4 Lần Giảm 1
32 4 Lần Giảm 1
93 4 Lần Không tăng
66 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 5 Không tăng
32 5 Giảm 1
57 5 Không tăng
98 5 Tăng 1
17 4 Tăng 1
18 4 Không tăng
23 4 Không tăng
26 4 Giảm 1
28 4 Tăng 1
29 4 Không tăng
93 4 Không tăng
94 4 Không tăng
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
57 11 Không tăng
83 11 Tăng 1
98 10 Tăng 1
10 9 Không tăng
14 9 Tăng 1
23 9 Không tăng
54 9 Không tăng
60 9 Không tăng
74 9 Tăng 1
16 8 Không tăng
17 8 Tăng 1
20 8 Không tăng
37 8 Không tăng
63 8 Giảm 1
68 8 Không tăng
82 8 Không tăng
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 16: 2 Kỳ
  • 98: 3 Kỳ
  • 14: 2 Kỳ
  • 62: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
15 Lần Tăng 1
0
Không tăng 20 Lần
25 Lần Tăng 2
1
Không tăng 17 Lần
20 Lần Không tăng
2
Giảm 3 15 Lần
17 Lần Giảm 4
3
Giảm 1 19 Lần
13 Lần Không tăng
4
Tăng 1 17 Lần
22 Lần Giảm 3
5
Tăng 1 13 Lần
17 Lần Không tăng
6
Giảm 1 15 Lần
8 Lần Giảm 1
7
Không tăng 23 Lần
16 Lần Tăng 2
8
Tăng 1 21 Lần
27 Lần Tăng 3
9
Tăng 2 20 Lần